Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het onderhouden, herstellen, leveren en plaatsen van rolluiken, automatische poorten, deuren en slagbomen.

Raamovereenkomst voor het onderhouden, herstellen, leveren en plaatsen van rolluiken, automatische poorten, deuren en slagbomen.

Datum van verzending van deze aankondiging
20-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE211 - Arr. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45421131 - Plaatsen van deuren
45421145 - Installeren van rolluiken
45421148 - Plaatsen van poorten
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
51100000 - Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
gac_diensten@stad.antwerpen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!