Aankondiging van een opdracht

UCA 17/066 — modernisering en onderhoud van het branddetectiesysteem van het gebouw Justus Lipsius.

Moderniseringswerkzaamheden en onderhoudsdiensten inzake het branddetectiesysteem van het gebouw Justus Lipsius.

In deze context is het voorwerp van de opdracht:

— het onderhoud van het huidige branddetectiesysteem tot het einde van de moderniseringswerkzaamheden,

— de moderniseringswerkzaamheden van het systeem en het onderhoud ervan tijdens deze werkzaamheden,

— het onderhoud van het nieuwe systeem gedurende 10 jaar vanaf de datum van voorlopige oplevering.

Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
11-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opdrachtcodes (CPV)
31625100 - Branddetectiesystemen
45312100 - Installeren van brandalarmsystemen
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Raad van de Europese Unie, secrétariat général
Postadres
Wetstraat 175
Plaats
Brussel
Postcode
1048
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
tendering@consilium.europa.eu

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!