Aankondiging van een gegunde opdracht

Onderzoek naar de voor- en nadelen van oplossingen voor stemmen op afstand ter ondersteuning van de voorbereiding van een gids voor beste praktijken inzake het gebruik van digitale tools ter bevordering van de uitoefening van de politieke rechten van EU-burgers.

Doel van onderhavig onderzoek is enerzijds de vergaring van gegevens over de wettelijke bepalingen en administratieve praktijken die lidstaten hanteren op het gebied van oplossingen voor stemmen op afstand en de technische oplossingen die daadwerkelijk zijn getest en/of geïmplementeerd, en anderzijds de bestudering van het beleid, de ervaring en de houding van lidstaten tegenover dergelijke oplossingen teneinde na te gaan hoe de EU oplossingen voor stemmen op afstand het beste kan ondersteunen in de lidstaten waar dit mogelijk is. Het onderzoek moet zich met name richten op e-voting maar toch alle vormen van oplossingen voor stemmen op afstand of met uitstel in beschouwing nemen, met inbegrip van stemmen via de post en stemmen op afstand (in de ambassade/het consulaat). Dit moet op grondige wijze gebeuren aangezien het bestrijken van deze stemmethoden noodzakelijk is om het kiesrechtkader voor stemmen op afstand voor elk land te creëren.

Datum van verzending van deze aankondiging
04-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71620000 - Analysediensten
72314000 - Verzamelen en collationeren van gegevens
79311000 - Uitvoeren van studies
79330000 - Statistische dienstverlening
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit JUST/04, Programme and Financial Management
Postadres
MO59 04/021
Plaats
Brussel
Postcode
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
JUST-04-CFT@ec.europa.eu

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
300000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
247500.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Open Evidence, S.L.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!