Aankondiging van een gegunde opdracht

Installatie van elektriciteits-, energie- en volumemeetsystemen.

De opdracht behelst de levering, plaatsing en inwerkingstelling van elektriciteits-, energie- en volumemeetsystemen. Deze systemen zijn enerzijds bestemd voor de koelings- en verwarmingsuitrusting en anderzijds voor de uitrusting voor elektriciteits-, gas- en watervoorziening in alle gebouwen die in Brussel door het Europees Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité worden gebruikt.

Datum van verzending van deze aankondiging
21-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
38410000 - Meetinstrumenten
38420000 - Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
38421000 - Debietmeetuitrusting
38421100 - Watermeters
38550000 - Meters
44115200 - Loodgieters- en verwarmingsmateriaal
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45311100 - Aanbrengen van elektrische bedrading
45311200 - Aanbrengen van elektrische fittings
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europees Comité van de Regio's (CvdR)
Postadres
Rue Belliard 101
Plaats
Bruxelles
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Direction logistique, unité programmation/Gestion financière et contractuelle
E-mail
dlt-contrats@eesc.europa.eu

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
680000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Cofely services , Bd Simon Bolivar 24, 1000 Bruxelles, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!